Обука "Истражувачко новинарство и користење на компјутери во новинарството"

Се чита за 0 мин.

Обуката ја водеа двајца долгогодишни новинари од Норвешка со големо искуство во користењето на техниките на Известувањето со помош на компјутер - Јан Гунар Фурули (Jan Gunnar Furuly), новинар од најголемиот норвешки дневен весник „Афтерпостен”(Afterposten, и Пер Андерс Јохансен (Per Anders Johansen), главен уредник во вестите во Норвешкиот РТВ сервис.