Истражувања

Media Pic

Кон медиумска политика во служба на јавноста

Медиумската криза што имаше сериозно влијание врз земјите на Југоисточна Европа е всушност криза на новинарството и на демократијата. Дводецениската нетранспарентна и политички предводена приватизација, со мали медиумски пазари заплеткани во клиентелистички мрежи и со државни пари како главен директен или индиректен извор на приходи за поголемиот дел од медиумите, резултираше со уништување на јавниот комуникациски простор до таа мера што радикалните медиумски реформи станаа неодложен приоритет. Доколку медиумите не ја исполнуваат својата задача – заштита на јавниот интерес во процесот на комуникација со јавноста – и доколку тие не успеат во улогата на чувари на демократијата, тогаш демократијата не претставува владеење во интерес на сите, туку само во интерес на оние што можат да си го дозволат тоа. Корумпираните медиуми означуваат смртна казна за демократијата. Новинарството што не го заштитува јавниот интерес е најдеструктивната форма на приватизирање на слободата на изразување. Ова е само дел од Манифестот „Кон медиумска политика во служба на јавноста“ усвоен на завршната конференција на Медиумската опсерваторија на југоисточна Европа. Целосниот документ, заедно со барањата на медиумската заедница од регионот, е достапен во подолжение: Манифест: Кон медиумска политика во служба на јавноста148.82 KB
Anlysis

Истражување за образовните потреби на новинарите и за медиумската писменост на публиката

Извештајот од „Истражувањето за образовните потреби на новинарите и медиумската писменост на публиката во Македонија“ е достапен во прилог: Истражување за образовните потреби на новинарите и публиката922.43 KB
Topic Public Media

Анализа: Кој ќе плати за новинарството?

"Основниот аргумент за реформи на постојните медиумски политики се сведува на прашањето: „Како треба да се финансира новинарството што му служи на јавниот интерес? Беа развиени и во практиката веќе функционираат неколку нови модели, кои може да понудат одредени одговори.“
Pic Media Freedom

Анализа на позитивни примери на заштита на медиумскиот интегритет во ЈИЕ

Медиумската опсерваторија на Југоисточна Европа објави анализа на позитивни примери на медиумски политики, на институции што се борат против корупција, како и на медиуми и на новинарството во регионот.
Ilustracija

Улогата на уредниците во заштитата на интегритетот на медиумите во Македонија

Поголем дел од уредниците и медиумите во Република Македонија работат во амбиент во кој се под влијание на политичките центри на моќ, па дури и на закани. Политичкиот притисок, поддржан од сопствениците на медиумите, резултира главно со пристрасно, еднострано и несеопфатно информирање.
Time.zero

Извештај за процесот на дигитализација на медиумите во земјите од Југоисточна Европа

Само две од седумте земји вклучени во регионалната студија за процесот на дигитализација во Југоисточна Европа, успеале да го испрочитуваат првичниот план за премин од аналоген на дигитален сигнал, заклучно со јуни 2015 година, се вели во Извештајот „Time Zero of the Digital Switchover in SEE“.
Med.finansiranje 001

Медиумските слободи „зауздани“ со јавни пари

Финансиската „поддршка“ на медиумите со буџетски средства им е добро познат модел на сите власти во Македонија во изминативе години. Резултатите од неговата експлицитна злоупотреба се особено видливи на медиумскиот пазар во последниве години.
Televizija1

Извештај „Потребен е независен модел на медиумски субвенции за домашно производство“

Филмските и документарните програми од домашно производство се вистинска реткост на домашните телевизии, за разлика од евтините серии кои моментално доминираат на ТВ екраните. Комерцијалните ТВ станици и јавниот радиодифузен сервис МРТ од 2014 година имаат законска обврска да произведуваат и емитуваат домашна филмска и документарна програма, за која Владата обезбедува финансиска поддршка во висина од 50 отсто од вкупните трошоци за продукција.
Tv Camera

Извештај „Транспарентноста на регулаторот зајакната, но не е целосно спроведена“

Независноста на регулаторното тело претставува едно од најспорните прашања во областа на медиумската политика во изминатите две децении. И покрај тоа што новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2013) дополнително ги зајакнува основите за зголемување на транспарентноста и одговорноста во работењето на регулаторот, во праксата има случаи кога правилата не се почитуваат.