Истражувања

Ilustracija

Улогата на уредниците во заштитата на интегритетот на медиумите во Македонија

Поголем дел од уредниците и медиумите во Република Македонија работат во амбиент во кој се под влијание на политичките центри на моќ, па дури и на закани. Политичкиот притисок, поддржан од сопствениците на медиумите, резултира главно со пристрасно, еднострано и несеопфатно информирање.
Се чита за 0 мин.
Time.zero

Извештај за процесот на дигитализација на медиумите во земјите од Југоисточна Европа

Само две од седумте земји вклучени во регионалната студија за процесот на дигитализација во Југоисточна Европа, успеале да го испрочитуваат првичниот план за премин од аналоген на дигитален сигнал, заклучно со јуни 2015 година, се вели во Извештајот „Time Zero of the Digital Switchover in SEE“.
Се чита за 0 мин.
Med.finansiranje 001

Медиумските слободи „зауздани“ со јавни пари

Финансиската „поддршка“ на медиумите со буџетски средства им е добро познат модел на сите власти во Македонија во изминативе години. Резултатите од неговата експлицитна злоупотреба се особено видливи на медиумскиот пазар во последниве години.
Се чита за 0 мин.
Televizija1

Извештај „Потребен е независен модел на медиумски субвенции за домашно производство“

Филмските и документарните програми од домашно производство се вистинска реткост на домашните телевизии, за разлика од евтините серии кои моментално доминираат на ТВ екраните. Комерцијалните ТВ станици и јавниот радиодифузен сервис МРТ од 2014 година имаат законска обврска да произведуваат и емитуваат домашна филмска и документарна програма, за која Владата обезбедува финансиска поддршка во висина од 50 отсто од вкупните трошоци за продукција.
Се чита за 0 мин.
Tv Camera

Извештај „Транспарентноста на регулаторот зајакната, но не е целосно спроведена“

Независноста на регулаторното тело претставува едно од најспорните прашања во областа на медиумската политика во изминатите две децении. И покрај тоа што новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2013) дополнително ги зајакнува основите за зголемување на транспарентноста и одговорноста во работењето на регулаторот, во праксата има случаи кога правилата не се почитуваат.
Се чита за 0 мин.
Strategija

Публикувана Граѓанската стратегија за спречување судир на интереси во јавната администрација

Транспарентност, јавни набавки, вработување, унапредување, мобилност и систем на заслуги, се главните теми на Граѓанската стратегија за спречување судир на интереси во јавната администрација. Стратегијата, која заеднички ја подготвија 17 граѓански организации од земјава, претставува документ на патокази преку кој организациите можат да ја темелат својата идна работа и активности во спречувањето судир на интереси и подобрување на антикорупциските политики.
Се чита за 0 мин.
Analiza 001

Анализа: Колективниот договор – нужност за подобрување на работните услови на новинарите

Недостиг на социјална и економска стабилност, непостоење колективни договори, изразена цензура и автоцензура во медиумите, се некои од предизвиците со кои се соочуваат новинарите и медиумските работници на нивните работни места во редакциите низ Македонија. Ситуацијата би се подобрила доколку новинарската работа е регулирана со договор и доколку е дефинирана минималната плата.
Се чита за 0 мин.
Med.op

Промовиран извештајот „Зошто е важен интегритетот на медиумите“

Извештајот ги содржи резултатите од истражувањето спроведено во Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија и Хрватска со цел да се посочат пречките во демократскиот развој на медиумските системи во земјите од Југоисточна Европа преку мапирање шеми на коруптивни односи и практики во развојот на медиумските политики, сопственоста на медиумите и финансирањето, функционирањето на јавниот сервис и на новинарството како професија.
Се чита за 0 мин.
Promocija.a

Белата книга и Актив.мк - нови алатки за соработка меѓу ГО и медиумите

Граѓанскиот сектор кој се занимава со прашањата поврзани со човековите права претставува богат ресурс  за новинарите, за истражувачкото новинарство, но и за инклузивното новинарство, кое треба да се стреми да ги вклучи различностите на разновидни начини - во рамките на секој новинарски производ и во секојдневното функционирање на медиумот. Граѓанските организации и медиумите се упатени на меѓусебна соработка за да може полесно да се идентификуваат и обелоденат  случаите на прекршување на човековите права, да се подигне јавната свест за овие прашања, и да се зголеми влијанието на граѓанскиот сектор.
Се чита за 0 мин.