Истражувања

Sloboda2

МИМ ги достави забелешките кон Нацрт-законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги

Македонскиот институт за медиуми денес ги достави забелешките кон Нацрт-законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги до надлежното Министерство за информатичко општество и администрација. Забелешките, како и предлозите за измени на текстот на законот можете да ги погледнете во документот кој што е прикачен во прилог.
Се чита за 0 мин.
Izboren Zakon

Доставени предлози за измени во Изборниот законик

Во прилог на дискусијата во врска со измените на Изборниот законик, ЗНМ, ССНМ и МИМ до Собранието на Р.Македонија доставија забелешки и предлози за измени и дополнувања на деловите од законот кои се однесуваат на медиумите. Во дописот потсетуваме и укажуваме на следните три проблематични делови од постоечкиот Изборен законик, кои медиумската заедница ги оцени како спорни при изработката на Акцискиот план за подобрување на медиумската состојба, документ што беше јавно претставен и доставен до сите релевантни актери во март 2012 година:
Се чита за 0 мин.
Analiza

Објавена анализата за развојот на медиумската сфера во Македонија

Анализата „Развојот на медиумите во Македонија според индикаторите на УНЕСКО“ која во текот на 2011 година ја подготви група автори ангажирани од МИМ,  се фокусира на пет главни категории на медиумски развој што се составен дел од секој медиумски систем и што го рефлектираат неговото ниво на развој: 1) Регулаторниот систем како предуслов за ефикасно остварување на слободата на изразувањето, плурализмот и разновидноста на медиумите; 2) Плурализам и разновидност на медиумите, пазарот и економското опкружување и  транспарентност на сопственоста; 3) Медиумите како платформа за демократска дебата; 4) Професионален капацитет на институциите кои се основа на слободата на изразувањето, плурализмот и разновидноста и 5) Инфраструктура за поддршка на независните и плуралистички медиуми. Анализата, подготвена според Индикаторите за медиумски развој на УНЕСКО, по својот опсег и содржина е прва од ваков тип во Македонија и претставува ефикасен механизам за континуирано и конзистентно следење на медиумската сфера во државава. Овој документ е резултат на заедничкиот проект што се спроведува со универзитетите од Загреб и од Белград, со кои се работи и на компаративна анализа за медиумските системи на трите држави, која се очекува да биде објавена во текот на април 2012 година.Анализата е достапна ТУКА.
Се чита за 0 мин.
Akplan

МИМ и ЗНМ ја објавија последната верзија на Акцискиот план, со вклучени забелешки и предлози на учесниците во иницијативата

По вклучувањето на забелешките на учесниците од последната конференција посветена на состојбите во медиумската сфера која се одржа на крајот на минатата година, МИМ и ЗНМ денеска ја објавија последната верзија на Акцискиот план на ЗНМ и МИМ за подобрување на состојбите со медиумите во Република Македонија. Во придружното писмо, испратено заедно со Акцискиот план и пропратните документи до сите редакции, надлежни институции и други учесници во иницијативата и нејзините настани,  истакнати се следните клучни поенти и информации, кои го објаснуваат текот и суштината на целиот процес:
Се чита за 0 мин.