Истражувања

Македонскиот институт за медиуми денес ги достави забелешките кон Нацрт-законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги до надлежното Министерство за информатичко општество и администрација. Забелешките, како и предлозите за измени на текстот на законот можете да ги погледнете во документот...

Во прилог на дискусијата во врска со измените на Изборниот законик, ЗНМ, ССНМ и МИМ до Собранието на Р.Македонија доставија забелешки и предлози за измени и дополнувања на деловите од законот кои се однесуваат на медиумите. Во дописот потсетуваме и...

Анализата „Развојот на медиумите во Македонија според индикаторите на УНЕСКО“ која во текот на 2011 година ја подготви група автори ангажирани од МИМ,  се фокусира на пет главни категории на медиумски развој што се составен дел од секој медиумски систем...

По вклучувањето на забелешките на учесниците од последната конференција посветена на состојбите во медиумската сфера која се одржа на крајот на минатата година, МИМ и ЗНМ денеска ја објавија последната верзија на Акцискиот план на ЗНМ и МИМ за подобрување...

Страница 5 од 5