Истражувања

Анализата „Развојот на медиумите во Македонија според индикаторите на УНЕСКО“ која во текот на 2011 година ја подготви група автори ангажирани од МИМ,  се фокусира на пет главни категории на медиумски развој што се составен дел од секој медиумски систем...

По вклучувањето на забелешките на учесниците од последната конференција посветена на состојбите во медиумската сфера која се одржа на крајот на минатата година, МИМ и ЗНМ денеска ја објавија последната верзија на Акцискиот план на ЗНМ и МИМ за подобрување...

Страница 5 од 5